जाहिरात
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234567...1112Next >>

 
Epaper
 
 
भारताला 49 पदके प्रसाद नारायण पुजारी आणि महेश रामचंद्र पुजारी यांनी र्शी विठ्ठलास विशिष्ट पद्धतीने चंदनाचे गंध लावून त्यावर अबिराचा टिळा देऊन तसेच धोतर, अंगी, सोन्याचा टोप असा सर्व पोशाख परिधान केला. त्यानंतर र्शी विठ्ठलाच्या मूर्तीस तुळशीचे हार, विविध फुलांचे हार परिधान केले. या वेळी सावळ्या विठुरायाचे रूप अधिकच लोभस दिसत होते.  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> <ऊ्र58ं टं13ँ्र>उजनी ‘प्लसमध्ये; वरुणराजा नाराजच  </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> मुदत उलटल्यानंतरही तोडगा न निघाल्याने विरोधक संतप्त तीन महिन्यांच्या रुद्रमुळे वाचले आई, आजी-आजोबा दिवाकर रावते आणि कानडी पोलिस यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. दोन दिवसांत द्या महिलांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे <अल्ल3ील्लल्लंउल्ल	िटी्िर4े>34} </अल्ल3ील्लल्लंउल्ल	िटी्िर4े>म्हणजे 186 खासदारांवर गंभीर गुन्हेगारी खटले  <अल्ल3ील्लल्लंउल्ल	िटी्िर4े>17} </अल्ल3ील्लल्लंउल्ल	िटी्िर4े>म्हणजे राज्यसभेतील 41 खासदार कलंकित.  </> न्यूज इनबॉक्स सेन्सेक्स 25480.84  मागील 25894.97 अंतर - 414.13  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>निफ्टी 7602.60  मागील 7721.30 अंतर - 118.70  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>सोने 28550.00  मागील 28440.00 अंतर + 90.00  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>चांदी 46500.00  मागील 46000.00 अंतर 00  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>डॉलर 61.18  मागील 60.55 अंतर + 0.63  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>