जाहिरात
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234567...1112Next >>

 
Epaper
 
 
भ्रष्टाचारमुक्तीचा लढा महाराष्ट्रातून सुरू करा न्यायालयाचे कारण पुढे...  भटक्याकुत्र्यांना सरसकट मारू नका, अशी मनाई करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या िनर्णयावर पुनर्विचार झाला. पूर्णपीठाने निर्देश करताना पिसाळलेल्या, मानवी जीवनाला धोका िनर्माण करणाऱ्या कुत्र्यांना मारण्यास हरकत नाही, असेही िनर्देश िदलेले होते. परंतु महापािलकेची आरोग्य यंत्रणा या संदर्भात दखल घेत नाही. कुत्र्यांना मारायचे म्हटले की, न्यायालयाच्या आदेशाकडे बोट दाखवतात. पण पूर्णपीठाच्या िनर्देशाचे पालन का होत नाही. आणखी िकती बालकांचे प्राण घेणार, असा प्रश्न पडला आहे. बिलांसाठी छळणाऱ्या  रुग्णालयांवर कारवाई? वादग्रस्त श्रीराम सेनेवर गाेवा सरकारची बंदी मंगळवारपासून राज्यात पेट्रोल पंप बेमुदत बंद पत्नी, प्रेयसीची सोबत; िक्रकेटपटूंवर बंदी? मुंबईतील १२ वर्षांपूर्वीचे हिट अँड रन प्रकरण  सलमानच्याखटल्याची मूळ कागदपत्रे गहाळ वर्ष } अंक १४२ } महानगर सुिवचार  मनुष्याची सर्वात मोठी शिक्षण नव्हे, तर सद्चारित्र्य आहे. विशेष म्हणजे हेच सद्चारित्र्य मानवाचे सर्वात मोठे संरक्षकही आहे.  } हर्बर्ट स्पेन्सर