Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous123456Next >>

 
Epaper
 
 
घाणीने माखलेले अंग घेऊन काम करणारा तो कामगार काय गुणगुणतो आहे, म्हणून सहज पुढे जाऊन कानोसा घेतला, तर तो मन एकाग्रतेसाठी तुकारामाचा अभंग म्हणत होता...      विनोद तळेकर  ०५