Home >> Jalgaon >> Jalgaon Zila
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234Next >>

 
Epaper
 
 
अाग्राराेड, साक्रीराेडवरील मालमत्तांची अाजपासून तपासणी  व्यापाऱ्याला ३० हजारांचा ंड   शहरातीलबालाजी काॅम्प्लेक्समधील िवपुल ट्रेडर्स या साखर व्यापाऱ्याने िववरणपत्रात कमी एलबीटी भरल्याचे सुनावणीत उघड झाले. त्यानुसार संबंिधत व्यापाऱ्याकडून २९ हजार ३७५ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात अाला अाहे.  िवमानसेवा अडथळ्यांचीच!  जाॅर्जेट वर्कसह टीव्ही मािलकांमधील साड्यांना पसंती  असं असावं   माझं धुळे  शुक्रवारचे तापमान