जाहिरात
Change Your City
 

Go to Page << Previous12Next >>

 
Epaper
 
 
र्शी शनैश्चराय नम:  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> सद्गुरू वामनराव पै  ú सार्मथ्यदाता  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> <4उ टँंल्ल>तोताराम महाराज यांचा स्मृतिसोहळा  </4उ टँंल्ल> प.पू. पांडुरंगशास्त्री आठवले <4उ छं‘2ँेंल्ल>चतुर्मासातील विविध वारांची कथा  </4उ छं‘2ँेंल्ल> माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा खरा विकास व्हायचा असेल तर त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व, व्यक्तित्व गळून पडले पाहिजे. हे व्यक्तित्व म्हणजेच माणसामधील अहंकार, ममकार होय. माणसाच्या स्वविकासाच्या सर्व कल्पना गळून पडल्या पाहिजेत. व्यक्तिमत्त्व विकास या शब्दाचा अर्थ वरवरचा बुरखा, वेश बदलणे नव्हे. सध्या नेमके तेच सुरू आहे. मनुष्य जीवनाचा पूर्ण विकास झाला पाहिजे. जीवनाची पूर्णता, कृतकृतयता म्हणजेच मोक्ष होय. म्हणूनच तो अंतिम आहे. </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>- स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> शिराळ्यात होते जिवंत नागांची पूजा <4उ टँंल्ल>आम्हाला कळवा  </4उ टँंल्ल> <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>0 </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>31 जुलै </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>र्शावण शु. 4  दुर्वागणपती व्रत बृहस्पती पूजन नागचतुर्थी उपवास  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>1 ऑगस्ट </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>नागपंचमी महालक्ष्मी स्थापना पूजन जरा जिवंतिका पूजन  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>2 ऑगस्ट </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>र्शावण शु. 6 कल्की जयंती अश्वत्थमारुती पूजन शनैश्चर शिंगणापूर अभिषेक (र्शावणातील प्रत्येक शनिवारी व अमावास्येला)  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>3 ऑगस्ट </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>र्शावण शु. 7 भानुसप्तमी सीतला समाप्ती आदित्यपूजन  4 ऑगस्ट र्शावण शु. 8 दुर्गाष्टमी, दुर्वाष्टमी र्शावणी सोमवार शिवपूजन : तीळ  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>5 ऑगस्ट </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>र्शावण शु. 9 मंगलागौर पूजन  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>6 ऑगस्ट </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>र्शावण शु. 10 बुधपूजन  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> <4 उ फ्र2ँ्र>कंकालेश्वर मंदिर  बीड  </4 उ फ्र2ँ्र> <4 उ फ्र2ँ्र>नागपूजेचे महत्त्व  </4 उ फ्र2ँ्र> आपल्या परिसरातील वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिरांची माहिती छायाचित्रांसह पानाच्या खाली दिलेल्या पत्त्यावर पाठवा. आपल्या नावासह ती प्रकाशित केली जाईल.  </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>